Kejuruteraan

Ditulis oleh Pentadbir Web on . Posted in Perkhidmatan Bukan Klinikal

LATAR BELAKANG

Perkhidmatan Sokongan Institusi Kesihatan

Memantau secara berterusan pelaksanaan perkhidmatan sokongan dengan:

 • Menilai tahap prestasi perkhidmatan syarikat konsesi/ perunding dalam tempoh setiap 6 bulan.
 • Menyediakan perkhidmatan perunding dan perkhidmatan sokongan hospital kepada semua institusi dan hospital baru dalam tempoh 14 hari waktu bekerja selepas menerima “Surat Pelantikan Perkhidmatan Sokongan Hospital”.

 

Objektif Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan (BPK) adalah untuk:

 1. Merancang dan melaksanakan program-program di bawah BPK.
 2. Memastikan bahawa Program Pemantauan Kualiti Air Minum Kebangsaan dilaksanakan secara berkesan dalam memastikan keselamatan kesihatan pengguna.
 3. Memastikan Program Bekalan Air dan Kebersihan Alam Sekeliling Luar Bandar dilaksanakan secara berkesan.
 4. Melaksanakan projek baru dan naiktaraf kemudahan kesihatan dibawah Kementerian Kesihatan Malaysia melalui tatacara pengurusan projek yang berkualiti, dengan mengambil kira keseluruhan aspek kejuruteraan dan keperluan peralatan perubatan.
 5. Memberi khidmat nasihat teknikal dalam bidang kejuruteraan dan saintifik di bawah bidang tanggungjawab BPK.
 6. Menyedia dan memantau pelaksanaan program penyelenggaraan kejuruteraan di institusi kesihatan.
 7. Menguatkuasakan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984(Akta 304) dan peraturan-peraturan berkaitan bagi maksud perubatan untuk memastikan penggunaan sinaran mengion secara selamat, berkesan dan optimum kepada pesakit, pekerja dan orang awam.
 8. Memastikan kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan
Jumlah Pelawat: 1066446
 • PicCorona
 • PicDenggi
 • PicMenteri2
 • PicMerdeka2021
 • PicSenam
 • PicSumbangan
 • PicZika
 • denggi
 • denggi2
 • img_appsubat
 • img_banjir
 • img_norasuah
 • img_remaja
 • pekab40
 • picZika
 • picZika2

Gambar Buletin Farmasi April 2020

Kemaskini Terakhir:Rabu 22 September 2021, 10:53:20.