Klinik Pakar & Susulan

Written by Pentadbir Web on . Posted in Perkhidmatan Klinikal

Visi

Satu perkhidmatan yang lengkap pada setiap masa.


Misi

Memberi perkhidmatan penjagaan pesakit secara menyeluruh sambil berusaha untuk meningkatkan taraf dan kecekapan demi mencapai kepuasan pelanggan dalam rawatan dan penjagaan pesakit berterusan melalui proses-proses perawatan pemulihan, pencegahan dan pendidikan kesihatan.

Objektif

Untuk menyediakan perkhidmatan penentuan diagnosa, perawatan dan pemulihan yang bersesuaian mengikut keselesaan, keperluan dan kemudahan pelanggan.

Cara Rujukan ke Klinik Pakar

Rujukan dari Pegawai Perubatan dari Poliklinik, Klinik Komuniti, Klinik Kesihatan dan Pengamal Perubatan dari Klinik Swasta.

Polisi dan Prosedur

Semua prosedur dan tatacara adalah mengikut polisi jabatan dan kementerian. Semua anggota diwajbkan memahami polisi di unit masing-masing. Clinical Practice Guideline digunakan sebagai rujukan untuk rawatan pesakit.

Aktiviti Peningkatan Kualiti

Aktiviti peningkatan kualiti seperti QAP, Piagam Pelanggan, Kepuasan Pelanggan, KIK, NIA, Laporan Insiden dan Inovasi. Klinik juga terlibat dalam pertandingan kaunter perkhidmatan pada setiap tahun.

Number Of Visitors: 1014942
 • PicCorona
 • PicDenggi
 • PicMenteri2
 • PicMerdeka2021
 • PicSenam
 • PicSumbangan
 • PicZika
 • denggi
 • denggi2
 • img_appsubat
 • img_banjir
 • img_norasuah
 • img_remaja
 • pekab40
 • picZika
 • picZika2

Gambar Buletin Farmasi April 2020

Last Update:Wednesday 22 September 2021, 10:53:20.