Pentadbiran & Kewangan

Written by Pentadbir Web on . Posted in Perkhidmatan Bukan Klinikal

Pengenalan

Unit Pentadbiran & Kewangan menguruskan semua aktiviti pengurusan di dalam Hospital Tapah terutama di bawah aktiviti berikut:

1. Urusan Pentadbiran
2. Urusan Sumber Manusia
3. Urusan Kewangan
4. Urusan Hasil
5. Urusan Khidmat Pelanggan

Unit Pentadbiran & Kewangan beroperasi mengikut waktu pejabat iaitu 07:30 (waktu anjal) pagi hingga 05:30 petang kecuali bagi Pengawal Keselamatan dan Pegawai Khidmat Pelanggan yang bertugas mengikut 3 syif.

Visi

Mewujudkan Unit Pentadbiran & Kewangan yang meliputi aspek Perkhidmatan, Pentadbiran dan Kewangan yang cekap dan berkesan.

Misi

Untuk memberi kepuasan kepada semua pelanggan disamping berusaha untuk membantu aktiviti-aktiviti lain untuk mencapai objektif yang telah ditentukan.

Objektif

Memberikan perkhidmatan yang mesra, cekap dan teratur dalam semua urusan perkhidmatan dan pentadbiran selaras dengan Perintah Am dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan.

Pengurusan Sumber Manusia

No
Jawatan
Bil
1 Pen.Pegawai Tadbir Gred N27 2
2 Pembantu Tadbir Kanan (P/O) Gred N22 1
4 Pembantu Tadbir Kanan Gred (KEW) Gred W22 1
5 Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 8
6 Pembantu Tadbir (KEW) Gred W17 6
7 Peg.Khidmat Pelanggan N17 5
9 Pengawal Keselamatan KP 11 4
10 Pembantu Operasi N11 2

Polisi dan prosedur

1. Memberi perkhidmatan pentadbiran & Kewangan yang cekap dan berkesan untuk menyokong program 'care patient' yang dijalankan oleh Hospital Tapah.
2. Memastikan kutipan hasil yang mencukupi dan teratur selaras dengan peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa.

Kemudahan dan peralatan

1. Komputer
2. Penghawa Dingin
3. Sistem Pencegah Kecurian (Alarm System)
4. Alat Pemadam Api
5. Mesin Photostat
6. Rak-rak Kabinet
7. Perabot Kerusi Meja

Aktiviti Peningkatan Kualiti

1. Aktiviti peningkatan kualiti yang dilaksanakan di Unit Pentadbiran & Kewangan salah satunya adalah mengwujudkan suatu sistem untuk mengenalpasti kelayakan/baki cuti setiap anggota.

2. Memperbesarkan ruang pejabat untuk keselesaan kakitangan pejabat.

3. Menyediakan borang kepuasan pelanggan.

4. Memasang 'signage'.

5. Mengwujudkan kajian kepuasan pelanggan, piagam pelanggan dan peti cadangan untuk meningkatkan kualiti Unit Pentadbiran & Kewangan.

6. Meningkatkan kualiti sistem fail supaya fail dapat diuruskan dengan lebih sistematik dan berkesan.

Number Of Visitors: 984691
 • PicCorona
 • PicDenggi
 • PicMenteri
 • PicPM
 • PicSenam
 • PicSumbangan
 • PicZika
 • denggi
 • denggi2
 • img_appsubat
 • img_banjir
 • img_norasuah
 • img_remaja
 • pekab40
 • picZika
 • picZika2

Gambar Buletin Farmasi April 2020

Last Update:Thursday 10 June 2021, 11:06:30.